voorwaarden uwv vouchern

je via je webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Firefox) het gebruik van cookies blokkeren. Als een aanbieder bijkomende boekings-, reserverings- of leveringskosten in rekening brengt, zal dat apart worden vermeld bij het betreffende arrangement in de Spoordeelwinkel. Levering, je ontvangt een e-mail met couponcodes. De Spoordeelwinkel van NS richt zich op de consumentenmarkt. Vervoerbewijs, vervoerbewijs uitgegeven door NS dat recht geeft op vervoer door NS, al dan niet in combinatie met of door een andere vervoerder, maar alleen als dat is aangegeven bij het arrangement.

Algemene, voorwaarden, voucher (EMD)voorwaarden uwv vouchern

Indien na betaling van een ticket een restbedrag op het voucher ontstaat, dan wordt een nieuw voucher uitgegeven ter waarde van het resterende bedrag. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van je opgenomen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Indien de valuta verschilt van de valuta van het ticket, dan wordt als wisselkoers de verkoopprijs van KLMs bank in het betreffende land gebruikt. Een voucher mag niet worden verkocht of verhandeld. Als NS aansprakelijk is, zal haar totale aansprakelijkheid ten opzichte van jou nooit meer bedragen dan de vergoeding van de door jou betaalde waarde van het arrangement. Prijzen, de prijs bestaat uit het totaal van de prijs van het toegangsbewijs en het vervoerbewijs, verrekend met een korting. Hoogte reiskostenvergoeding, de reiskostenvergoeding is 0,19 per kilometer. Het niet naleven van deze voorwaarde maakt het voucher ongeldig voor gebruik. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. Voor gebruik zijn aparte voorwaarden van toepassing, bijvoorbeeld speciale product-, toegang- of gebruiksvoorwaarden of zelfs huisregels.voorwaarden uwv vouchern

Voorwaarden verzekeren bij UWV. Bent u niet verplicht verzekerd via uw werk of uitkering? Dan kunt u bij UWV een vrijwillige verzekering afsluiten voor de Ziektewet, WIA, WW of WAO.