coupon tapijt amersfoort

Pepernoten (small bite sized pieces of biscuit) chocolate pepernoten, chocolate coins and letters, specu- laas (like a spiced biscuit) speculaas filled with almond paste, letter sha- ped pastry filled with almond, mar- zipan figures and the list goes. Vergeten zaken in de Wijk Groot van Polanen kwamen donderdag (weer) aan de orde tijdens de wijk- wandeling met burgemeester Jan Hoekema en wethouder Fred San- ders. Natuurlijk ontbreken ook dit jaar de erwtensoep, broodjes warme worst en de warme Gl├╝hwein niet. Als de Casino bestem- ming eenmaal verankerd is in het bestemmingsplan kan iedereen, met goede of kwade bedoelingen, met automaten of met black jack, voor amusement of witwas doel- einden, op deze plek een Casino runnen. De cursus architectuur in Wasse- naar vond vorig jaar voor het eerst plaats. Een leuk en feestelijk gezicht. Maar niet voor lang!

Na de gelijkmaker regende het kansen voor hen, maar zij benutten er maar. Photo: Bouwe Prins worldly wassenaar donderdag 29 november 2012de WaSSenaarder 23 klasse. Zo kan het Samen de draad oppakken project de weg wijzen naar nieuwe activitei- ten of het aangaan van nieuwe contacten.

Hij ontving het eerste exemplaar van Actueel Ver- leden. MuzieK n Onze plaatselijke ac- cordeonvereniging Door Vriend- schap Sterk (D.V.S.) heeft afgelo- pen zaterdag onder leiding van Wendy van Vliet-Camfferman een bijzonder mooi jaarconcert gege- ven. De stichting is volledig afhankelijk van particuliere giften. Het is nu nog een plan op hoofdlijnen en vormt de voorloper van het bestemmings- plan waarin de bestemmingen van het gebied gedetailleerd worden vastgelegd. De Pinot-Noir druif is niet Bourgogne gebonden. Raad- huis de Paauw, Raadhuislaan. Foto: PR Door Aleid Montens Het was weer helemaal vol in Kasteel de Wittenburg, af- gelopen vrijdagavond. Ope- ning 1 December. Het laatste schilderij was gisteren pas klaar en hebben we vanmorgen opgehaald vertelt Patries, gekleed in een met verfvlekken besmeurde sweater.